Vítejte na stránkách sboru CASD Horní Cerekev

 

 

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

                                                                                     Bible, Lukáš 9,23

 

 

Verše pro rok 2017

Sbor

Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!

                                                                                   Bible, Žalm 71,3

KD

Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“

                                                                              Bible, Izaiáš 35,4

Děti

Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.

                                                                                     Bible, Kazatel 12,13