Vítejte na stránkách sboru CASD Horní Cerekev

 

Aktuálně probíhá rekonstrukce modlitebny. Zkontrolujte si prosím datum v sekci Bohoslužby, nebo využijte  sbory Počátky, Telč, Jihlava. Děkujeme za pochopení.

 

 

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

                                                                                     Bible, Lukáš 9,23

 

 

Verše pro rok 2018

Sbor

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.

                                                                                   Bible, Gal 3, 26

Mládež

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

                                                                              Bible, Žalm 16,11

Děti

Buď mi oporou a budu spasen, stále budu hledět na tvá nařízení.

                                                                                     Bible, Žalm 119,117